HomepageSlider
A
ankoop
Nieuw gebouw
Er is een succesvolle collecte campagne geweest en daarna zijn de overige voorwaarden gerealiseerd. Per oktober 2013 hebben we ons gevestigd op de Sara Burgerhartstraat 1-3. Lees meer
HomepageSlider
O
uders
Voorlichtingen
Om kinderen een breed toekomstperspectief te kunnen bieden, is het van belang dat ouders inzicht hebben in het maatschappelijke functioneren van de Nederlandse cultuur en onderwijs.

Over Witboek

Stichting Witboek is in 1989 opgericht en gevestigd te Amsterdam. Witboek is een sociaal, cultureel en  educatief georiënteerde organisatie met ruim twintig jaar ervaring op het gebied van sociale activiteiten, leerlingenbegeleiding en opvoedondersteuning. De stichting richt haar activiteiten op wijkbewoners, ouders en jongeren.

De stichting heeft als doel de participatie en integratie in de Nederlandse samenleving. Binnen dit kader heeft de stichting tot nu toe meerdere initiatieven genomen en projecten ontwikkeld om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. De stichting heeft 3 pijlers: sociaal, cultureel en educatie ondersteunend.ANBI_logo

Nieuws