Aankoop nieuw gebouw

Met veel enthousiasme willen we als bestuur van Stichting Witboek met ons achterban delen dat de koop van Sara Burgerhartstraat 1-3 te Amsterdam is afgerond.

Er is een succesvolle collecte campagne geweest en daarna zijn de overige voorwaarden gerealiseerd. Per oktober 2013 hebben we ons gevestigd op de Sara Burgerhartstraat 1-3.

Stichting Witboek en Waterval zijn gestart met de inrichting en renovatie van de locatie. In deze periode hebben we ook de steun van onze donateurs hard nodig.