Diner voor Samenhorigheid

Onze traditionele iftarmaaltijd vond dit jaar plaats op 1 juli. De vruchtbare samenwerking tussen Melyoon, 180 Amsterdammers en Stichting Witboek, die beide diversiteit hoog in het vaandel hebben staan, mondde uit in een inspirerende avond. Ramadan is een maand van bezinning, saamhorigheid, tolerantie en liefdadigheid. Zowel Stichting Witboek als Melyoon geloven in de kracht van verbinding en diversiteit. Amsterdam kan met 180 nationaliteiten the most diverse city in the world genoemd worden. Het is een kunst om de waarde van deze kleurrijke samenleving onder ogen te zien en te omarmen. Zoals de burgervader van stadsdeel West, Gerolf Bouwmeester, ook benoemde dat het gene dat je verbindt belangrijker is dan wat je scheid. Dit is dan ook wat een van de sprekers Nasrdin Dchar wilt benadrukken met zijn initiatief Samen1/Ieder1.  “We moeten niet over elkaar gaan praten maar met elkaar het dialoog aangaan”. De aanwezigen zijn opgeroepen om op 25 september mee te lopen met een mars die in Bijlmer begint en op het Museumplein eindigt. Met deze mars trachten de initiafnemers een deken van positiviteit over Nederland heen te gooien. Na deze daadkrachtige en inspirerende woorden kregen de gasten klanken vanuit de hele wereld te horen. Orbille Breedveld nam ons mee naar Turkije om vervolgens een sprookjesachtige overgang naar Marokko te maken.

Na een swingende intermezzo kreeg de stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, de heer Baadoud, het woord. Hij benadrukte het belang van saamhorigheid, tolerantie en eenheid met de volgende woorden; “We moeten leren van het verleden en de vluchtelingen gelijk laten meedoen. Wij moeten als Amsterdam de stad zijn die het verschil maakt en een voorbeeldfunctie vervullen”.  Zoals eerder genoemd kan Amsterdam zich ‘the most diverse city of the world’ noemen. Om deze kleurrijke diversiteit te vieren is ’180 Amsterdam’ tot stand gekomen. Een van de initiatiefnemers, Chantal Suissa, bracht een ode aan deze diversiteit en lichtte haar project toe. 180 Amsterdam brengt op creatieve wijze de diversiteit van onze mooie stad in beeld. De 180 Amsterdammers delen hun ervaringen met het leven in de hoofdstad en halen herinneringen op uit hun geboorteland.

Na deze inspirerende speeches was het tijd voor de Iftar. Datgene wat alle aanwezigen op deze mooie avond bij elkaar had gebracht. Het vasten werd traditiegetrouw verbroken met een dadel. De inspirerende gesprekken werden vervolgd aan de eettafels. De verscheidenheid maakte het mogelijk om veel van elkaar te leren en om onze visies te verbreden. Al met al een fantastische avond, waar het jaar van de diversiteit is gevierd. Een avond vol saamhorigheid, eenheid en positieve vibes!

 Zie facebook-pagina voor de foto’s.