Kunst van het Samenleven Iftar diner: Samenleven, hoe dan?

Iftar-diner Samenleven, hoe dan

Stichting Witboek, Ieder1, 180amsterdammers.nl en Platform INS nodigen u van harte uit bij het Kunst van het Samenleven Ramadan diner. Deze vindt plaats aan de Sara Burgerhartstraat 1 in Amsterdam op vrijdag 23 juni 2017, inloop is vanaf 20:30 uur.

De Kunst van het Samenleven diners zijn ontmoetingsbijeenkomsten met diepgang. Bij deze diners gaat het naast samen eten, vooral ook om samen denken en samen oplossen van problemen in de samenleving.

De maand Ramadan is voor moslims een bijzondere maand omdat het de maand van de openbaring van de Koran is. Met de openbaring kwam een eind aan barbarij, ongelijkheid op basis van sekse, huidskleur en afkomst. Waarden als solidariteit, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid deden hun intrede. Deze waarden kennen wij nu als universele waarden, maar dat is niet altijd zo geweest.

Omdat ramadan een maand is van bezinning, saamhorigheid en ontmoeting hebben we voor deze maand een speciale Ramadan editie verbonden aan de Kunst van het Samenleven diners. Tijdens de maand ramadan wordt iedere avond bij zonsondergang de vasten verbroken met de iftar, het avondmaal. Het Ramadan diner is een mooie gelegenheid om mensen bij elkaar te brengen en te praten over wat hen bezig houdt.

Veel mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving, de verharding in het politieke debat, de verdeeldheid tussen arm en rijk, jong en oud en helaas ook steeds vaker tussen moslims en niet-moslims. Dit kille klimaat staat vredig samenleven in de weg. Daarom willen we tijdens het Ramadan diner met gastsprekers en publiek in gesprek over het thema Samenleven, hoe dan?

Hoe kunnen we samenwerken aan meer duurzame ontmoeting, wat is daarvoor nodig? Maar laten we deze avond ook vooral stil staan bij wat goed gaat met de kunst van het samenleven. Daar zijn ook veel lessen uit te trekken. Met onze panelleden en met het publiek zullen we in gesprek gaan over hoe zij met deze vragen omgaan en hoe zij proberen bij te dragen aan de kunst van het samenleven en welke uitdagingen zij daarbij tegenkomen.

Het programma begint om 20.45 uur (inloop 20.30) en zal afgesloten worden met een iftar maaltijd om 22.08 uur.

Wil je ook meedenken en mee eten, kom dan naar het Kunst van de samenleven Ramadan diner. Meld je aan via de website op info@kunstvanhetsamenleven.nl of klik hier.

Wij zien uit naar uw komst!