Achtergrond Sociaal Cultureel Centrum Stichting Witboek

Stichting Witboek is in 1989 opgericht en gevestigd te Amsterdam. Witboek is een sociaal, cultureel en educatief georièˆnteerde organisatie met ruim dertig jaar ervaring op het gebied van oa sociale activiteiten, onderwijs zoals leerlingenbegeleiding en opvoedondersteuning. De stichting richt haar activiteiten oa op wijkbewoners, ouders en jongeren.

De stichting heeft als doel de participatie en integratie in de Nederlandse samenleving. Binnen dit kader heeft de stichting tot nu toe meerdere initiatieven genomen en projecten ontwikkeld om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. De stichting heeft 3 pijlers: sociaal, cultureel en educatie ondersteunend.

Om deze bijdrage te kunnen leveren, initieert en organiseert Stichting Witboek allerlei activiteiten. Deze activiteiten lopen uiteen van sociale culturele activiteiten tot sportactiviteiten. Niet alleen richt de stichting zich hierbij op het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook waar nodig op het uitvoeren van trainingen en cursussen. Daarnaast verzorgt Stichting Witboek begeleiding aan jongeren en hun ouders op individueel niveau en lopen er woon begeleidingsprojecten. Witboek moedigt jonge meiden aan om te gaan studeren en stimuleert de ouders om hetzelfde te doen! De ouders vinden dat de leefomgeving en de woning veilig moeten zijn. Witboek helpt deze studenten door voor hen een kamer te regelen.

Bovendien richt Stichting Witboek zich in het bijzonder ook op het bevorderen van de emancipatie van vrouwen. Hierbij richten we ons specifiek op het bevorderen van de zelfstandige deelname aan de maatschappij door deze vrouwen. Hiertoe organiseren wij allerhande activiteiten en informatiebijeenkomsten.

Stichting Witboek richt zich op een ieder die een steuntje in de rug kan gebruiken. Met het organiseren van sociaal-culturele activiteiten proberen wij mensen samen te brengen. Onze deelnemers komen dan ook uit alle lagen van de bevolking en uit diverse groepen met verschillende culturele achtergronden.

Specifiek de jongeren worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid jegens de samenleving te nemen en zich in te zetten voor de ander. We stimuleren de studenten om de andere studenten en jongeren te helpen bij hun studies. Uiteindelijk is de bedoeling dat alle activiteiten/projecten van de stichting bijdragen om de doelgroep te bedienen zodat ze capabel zijn om nog actiever deel nemen aan de samenleving. Samenleving waarin:

  • minder of geen sprake is van radicalisering van jongeren en toename van wederzijds begrip/respect
  • onderwijs -en educatievoorlichting functioneel moet zijn zodat leerlingen, ouders en studenten goed hun weg kunnen vinden binnen het Nederlands onderwijsstelsel
  • rolmodellen aanwezig zijn voor jongeren en studenten waarmee ze zich kunnen identificeren en dat de rolmodellen aan mentoring/tutoring doen,
  • de doelgroep capabel genoeg is om bij de juiste informatiebron terecht te komen als het gaat om onderwerpen als onderwijs, opvoeding en emancipatie
  • veilig leefklimaat en wederzijds acceptatie heerst en waar nodig naar wens van de doelgroep cultuur afhankelijk activiteiten/projecten ondernomen kunnen worden

Stichting Witboek opereert in de regio Amsterdam. De vrijwilligers die actief zijn bij de stichting zijn van verschillende afkomsten. Zij behoren bij de doelgroep waar de stichting zich op richt wat de effectiviteit van onze aanpak bevordert. Naast wijkbewoners, ouders en jongeren betrekt de stichting ook ondernemers bij de lopende projecten en activiteiten. De ondernemers ondersteunen de stichting financieel en door actief als vrijwilliger een bijdrage te leveren.