ANBI_logoEen ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Stichting Witboek is erkend als ANBI. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.  Als gevolg hiervan publiceert Stichting Witboek de volgende gegevens.

Statutaire naam:            Stichting Witboek
Kvk nummer:                 41208239
RSIN / fiscaal nummer:   804299389

Contactgegevens:
Contactgegevens van Stichting Witboek vindt u hier.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel: het (doen) bevorderen van de maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie van iedereen – jong en oud – in Nederland.

Bestuurders:

Dhr Y Aydin

Voorzitter

Dhr. M. Basoglu
Penningmeester

Dhr. K Yegen
Secretaris

Beloningsbeleid:
De stichting Witboek beloont zijn/haar bestuurders op geen enkele manier, deze doen het werk volledig vrijwillig.

Beleidsplan:
Zie het document: Beleidsplan.pdf

Inhoudelijk en financieel Jaarverslag:
Stichting Witboek publiceert periodiek een inhoudelijk en financieel jaarverslag waarin de activiteiten, ontwikkelingen en een financiële verantwoording in terug te vinden zijn. De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar.

Inhoudelijk Jaarverslag 2019:   Inhoudelijk Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2019:     Financieel Jaarverslag 2019

➤ Inhoudelijk Jaarverslag 2020:   Inhoudelijk Jaarverslag 2020
➤ Financieel Jaarverslag 2020:     Financieel Jaarverslag 2020

➤ Standaardformulier ANBI organisaties jaar 2020: Standaardformulier ANBI jaar 2020 Stichting Witboek