ANBI_logoEen ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Stichting Witboek is erkend als ANBI. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.  Als gevolg hiervan publiceert Stichting Witboek de volgende gegevens.

Statutaire naam:            Stichting Witboek
Kvk nummer:                 41208239
RSIN / fiscaal nummer:  804299389

Contactgegevens:
Contactgegevens van Stichting Witboek vindt u hier.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel: het (doen) bevorderen van de maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie van iedereen – jong en oud – in Nederland.

Bestuurders:
Dhr. I. Ozgul
Voorzitter

Dhr. M. Ordu
Penningmeester

Mevr. A.O Umuc
Secretaris

Beloningsbeleid:
De stichting Witboek beloont zijn/haar bestuurders op geen enkele manier, deze doen het werk volledig vrijwillig.

Beleidsplan:
Zie het document: Beleidsplan.pdf

Inhoudelijk en financieel Jaarverslag:
Stichting Witboek publiceert periodiek een inhoudelijk en financieel jaarverslag waarin de activiteiten, ontwikkelingen en een financiële verantwoording in terug te vinden zijn. De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar.

Inhoudelijk Jaarverslag 2017:   Inhoudelijk Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2017:     Financieel jaarverslag 2017

Inhoudelijk Jaarverslag 2016:   Inhoudelijk Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2016:     Financieel jaarverslag 2016