Doelstellingen

De stichting stelt zich met behulp van een daartoe bestemd vermogen ten doel: Het (doen) bevorderen van de maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie van iedereen – jong en oud – in Nederland.

Doelgroep

Stichting Witboek richt zich op alle burgers van Amsterdam en Nederland in het algemeen van jong tot oud.