Visie

De stichting heeft 3 pijlers: sociaal, cultureel en educatie ondersteunend. De Nederlandse maatschappij heeft plek voor een ieder. De visie van de stichting is dat dit kan worden bereikt middels onderwijs. Daarom ondersteunt de stichting jongeren bij hun schoolloopbaan.

Daarnaast tracht Stichting Witboek ook een steentje bij te dragen aan de integratie van de ouders van deze kinderen. Dit wil de stichting bereiken door hen te stimuleren tot actieve participatie bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Ook gelooft de stichting dat het bevorderen van de verstandhouding tussen deze ouders en hun kinderen hiertoe van belang is.

Ieder kind verdient een plek binnen onze maatschappij. Stichting Witboek zet zich daarom in voor jongeren voor wie dit niet vanzelfsprekend is. De stichting richt zich op jongeren met moeilijkheden van iedere aard. Zo zijn jongeren die problemen hebben op school bij ons welkom en bijvoorbeeld jongeren met een problematische thuissituatie of een leerachterstand.

Missie

Stichting Witboek kent twee essentiële en permanente doelstellingen: preventie van schooluitval en het vergroten van het zelfoplossend-vermogen van jongeren, hun ouders en de betrokken leerkrachten. Allereerst wil de stichting het integratieproces van jongeren bevorderen. Om dit te kunnen bereiken ondersteunt Stichting Witboek jongeren met hun schoolloopbaan om vroegtijdige schooluitval te voorkomen zodat de jongeren zich ten volle kunnen ontplooien om hun (onderwijs)kansen binnen de samenleving te vergroten.  Centraal staat het weerbaar maken van kwetsbare jongeren zodat zij zelfstandig deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer.

Daarnaast zet de stichting zich in voor het bevorderen van de participatie van ouders in de schoolloopbaan van hun kinderen en het Nederlandse onderwijssysteem. Middels diverse activiteiten/projecten tracht Stichting Witboek de betrokkenheid van ouders op de leergang van hun kinderen te vergroten en de verstandhouding tussen beiden te verbeteren.