Vrijwilligerswerk levert waardering op en draagt bij aan de sociale samenhang. Vrijwilligerswerk wordt ook wel gezien als een middel om het dreigende tekort aan dienstverleners  en de kosten van de stichting enigszins terug te dringen. Het is dan ook een van de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Werkzaamheden van stichtingen en verenigingen worden al vele decennia (mede) door vrijwilligers uitgevoerd. Zonder vrijwilligers kan veel werk niet worden verricht. Momenteel  heeft de stichting +/- 30 vrijwilligers in dienst die behoudens de vrijwilligersvergoeding geen loon of uitkering krijgen van de stichting.