Met het organiseren van allerhande culturele activiteit tracht Stichting Witboek de allochtone en de autochtone bevolking met elkaar te verbinden door hen in contact te brengen met verschillende programma’s en activiteiten. Zoals tijdens burendag, feestdagen, buurtfeesten enzovoorts.

Door beide groepen kennis te laten nemen van bepaalde culturele elementen probeert de stichting een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de interculturele samenleving en de bewuste integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Het realiseren van wederzijds begrip en respect voor elkaars culturele en eventueel religieuze achtergronden staat hierbij centraal.