Met dit project worden allochtone en autochtone academici bijeen gebracht. Het doel is het bevorderen van de bewustwording van deze allochtone academici van de problemen die bestaan binnen hun eigen etnische groepen. Tijdens de bijeenkomsten komen vrijwilligers van Stichting Witboek en (allochtone) studenten bij elkaar en houdt een van de leden of een gastspreker een presentatie over zijn/haar specifieke deskundigheid.

Het doel is bevorderen van kennisuitwisseling tussen de aanwezigen. Hiertoe wordt op academisch niveau gedebatteerd door de aanwezigen over telkens een ander belangrijk onderwerp. Deze academici worden tijdens deze bijeenkomsten aangespoord en gestimuleerd om zelf een bijdrage te leveren aan het vergroten van het zelf-oplossend vermogen van jongeren en hun ouders, maar ook van andere relevante actoren uit de eigen kring. Belangrijke onderwerpen die de revue passeren zijn bijvoorbeeld jeugdcultuur, schoolcarrière, afglijdrisico’s, hulpverlening en criminaliteit.

In het verleden heeft de stichting met het organiseren van deze thema-avonden 50 nieuwe vrijwilligers zien te bereiken in slechts 8 bijeenkomsten.