Stichting Witboek zet zich in voor het verhelpen van deze moeilijkheden door allochtonen uit te nodigen voor voorlichtingsbijeenkomsten waar zij worden geïnformeerd over zaken die te maken hebben met hun eigen belangen.  In deze context zijn de onderwerpen zeer verschillend en behelzen een zeer breed gebied zoals onderwijs, politieke participatie van allochtonen, opvoeding en gezondheid. Centraal staat een goede informatieoverdracht op een wijze die voor de bezoekers vertrouwd is en effectief.

De stichting richt zich speciaal op allochtone ouders van met name Surinaamse, Marokkaanse en Turkse afkomst. De voorlichting wordt zowel in groepsverband als individueel gegeven. Stichting Witboek nodigt academici uit om voorlichting te geven aan allochtonen in hun eigen taal.