Om deelname aan dit project te bevorderen en problemen als  taalproblemen, culturele verschillen en gebrek aan initiatief op te vangen, organiseert de stichting nu 10 laagdrempelige thema avonden per schooljaar. Tijdens deze groepsbijeenkomsten wordt vrij gesproken over opvoeding, onderwijs binnen de verschillende culturen, sociaal maatschappelijke onderwerpen en wordt er veel aandacht besteed aan de ervaringen van de ouders zelf.

Deze themagroepen wordt geleid door een deskundige en die  geeft richting aan de onderwerpen die aan bod komen, stimuleert de ouders tot het vormen van een netwerk ten behoeve van het uitwisselen van opgedane ervaring.

Bij afloop van dit project stelt de stichting een bundel samen van de belangrijke onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast worden de ouders gemotiveerd betrokken te blijven en verder mee te werken aan het realiseren van onze doelstellingen.