Diner voor Samenhorigheid

Onze traditionele iftarmaaltijd vond dit jaar plaats op 1 juli. De vruchtbare samenwerking tussen Melyoon, 180 Amsterdammers en Stichting Witboek, die beide diversiteit hoog in het vaandel hebben staan, mondde uit in een inspirerende avond. Ramadan is een maand van…

Stop aanslagen op mensheid en vrede

Stichting Witboek veroordeelt ten strengste de terroristische aanslagen die recentelijk in België en Turkije hebben plaatsvonden en hebben geleid tot honderden onschuldige burgerslachtoffers. Europa wordt geteisterd met een golf van terreur, haat en angst. Het raakt ons allen enorm wat…

Benefietavond: Steun het onderwijs, steun de toekomst!

Om haar educatieve, culturele en kunst gerelateerde activiteiten te kunnen realiseren organiseert Stichting Witboek op maandag 4 april 2016 een een benefietavond met bekende Turkse chef Oktay Usta en Ahmet Bozkuş die als presentator zal optreden. Daarnaast zal een tentoonstelling van de bekende Turkse kalligrafist Oğuz…

Bezoek Stadsdeelvoorzitter Amsterdam-West

Stichting Witboek heeft op donderdag 15 januari 2015 bezoek gehad van Stadsdeel West, Amsterdam. Op bezoek waren stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester, Anass Chrifou, projectleider Sociale Veiligheid (Vrij West) en mevrouw Sarah van Mourik Broekman, de buurtcoördinator. Het bestuur van Witboek en…

Steunbetuiging Witboek aan slachtoffers en nabestaanden aanslag Parijs

Gisteren is in Parijs een aanslag gepleegd op de Charlie Hebdo tijdschrift waarbij 12 mensen zijn overleden en meerdere personen gewond zijn geraakt. Stichting Witboek wil zijn steun betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden. Stichting Witboek veroordeelt elke terreurdaad om…

Aankoop nieuw gebouw

Met veel enthousiasme willen we als bestuur van Stichting Witboek met ons achterban delen dat de koop van Sara Burgerhartstraat 1-3 te Amsterdam is afgerond. Er is een succesvolle collecte campagne geweest en daarna zijn de overige voorwaarden gerealiseerd. Per…

6e nieuwsbrief van Stichting Witboek

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van Stichting Witboek. Via deze weg houdt Witboek u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de ondernomen activiteiten. In dit nummer worden de belangrijkste activiteiten kort beschreven die in de tweede helft…