6e nieuwsbrief van Stichting Witboek

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van Stichting Witboek. Via deze weg houdt Witboek u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de ondernomen activiteiten.

In dit nummer worden de belangrijkste activiteiten kort beschreven die in de tweede helft van 2013 zijn ondernomen en die nog zullen volgen.

Lees of download: 6e nieuwsbrief