Verheldering KVK uittreksel

Naar aanleiding van een nieuwsitem door het nieuwsuur programma uitgezonden afgelopen vrijdag 5 april jl. is er veel commotie ontstaan rondom stichting witboek. Stichting Witboek wil verheldering geven inzake de KVK uittreksel omschrijving.

Stichting Witboek is een sociaal, cultureel en educatief georiënteerde organisatie met bijna 25 jaar ervaring op het gebied van sociale activiteiten, leerlingenbegeleiding en opvoedondersteuning. De stichting heeft als doel de participatie en integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving, en richt haar activiteiten op wijkbewoners, ouders en jongeren. Deze doelstelling is terug te vinden in de statuten en door iedere geïnteresseerde opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel sinds november 2005.

Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar de kwestie rondom de KVK uittreksel omschrijving middels navraag van documentatie en gegevens bij de Kamer van Koophandel. Het resultaat is dat de stichting geen enkele keer opgave heeft gedaan van de omschrijving zoals die vermeld was tot 8 april 2013. De stichting heeft altijd de activiteiten als algemeen maatschappelijk werk gedefinieerd. Door systeemveranderingen is op een gegeven moment foutief de code 70222 (overige economische adviesbureau’s) opgenomen in het register. De inschrijving bij de kamer van Koophandel is inmiddels gewijzigd conform de statuten die gedeponeerd zijn bij de kamer van koophandel. Per 8 april 2013 is de stichting met terugwerkende kracht geregistreerd met de omschrijving algemeen maatschappelijk werk.

De stichting is ten alle tijde transparant geweest omtrent haar activiteiten en opereert binnen het wettelijk kader. Stichting Witboek is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en werkt op vrijwillige non-profit basis.

Hoogachtend,

Stichting Witboek